Facebook

Zakup

Od momentu wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej, obywatele naszego kraju są traktowani na równi z obywatelami UE i bez dodatkowych formalności, mogą stać się pełnoprawnymi właścicielami nieruchomości w Hiszpanii. Zakup nieruchomości w tym cudownym i przyjaznym dla obcokrajowców kraju, to wspaniały pomysł i krok naprzód do zmiany swojej rzeczywistości.

 

Zakup nieruchomości w Hiszpanii nie różni się zbytnio od polskich procedur postępowania w takich przypadkach. Oczywiście w niektórych kwestiach należy uwzględnić lokalne uwarunkowania oraz specyfikę rynku.

 

Dokumenty potrzebne do zakupu nieruchomości w Hiszpanii:

 

 • Numer hiszpańskiej identyfikacji podatkowej NIE* (numero de identificacion de estranjero). Nie trzeba o niego występować od razu po rozpoczęciu współpracy z nami. Dopiero, gdy zdecydują się Państwo na zakup i rezerwację konkretnej nieruchomości, przystąpimy do złożenia dokumentów w celu wyrobienia tego numeru.
 • Potwierdzenie otwarcia konta w hiszpańskim banku
 • Paszport lub dowód osobisty
 • Kopia paszportu lub dowodu osobistego

 

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym

 1. Wszystko zaczyna się od podpisania umowy wstępnej (umowa kupna-sprzedaży w języku hiszpańskim). Umowa ta gwarantuje rezerwację obiektu. Oczywiście przed podpisaniem otrzymują Państwo od nas również polską wersję tej umowy.
 2. Zaliczka wpłacana przy podpisywaniu mowy wstępnej zazwyczaj wynosi od 3000 do 6000 euro.
 3. W umowie wstępnej ustalony zostaje termin aktu notarialnego oraz konto, na jakie zostanie dokonana wpłata depozytu – 10% wartości nieruchomości. Wpłata depozytu jest dokonywana zazwyczaj jedynie w sytuacji, gdy termin spotkania z notariuszem jest odległy w czasie o ponad miesiąc od daty rezerwacji.
 4. Kolejnym krokiem jest podpisanie aktu notarialnego. Wtedy zostaje wpłacona pozostała część wartości sprzedaży. Akt notarialny podpisywany jest w języku hiszpańskim. Dla potrzeb Klienta zamawiany jest tłumacz. Może być także obecny Państwa adwokat. Wszystkie nazwiska osób obecnych przy podpisaniu aktu notarialnego są ujęte w umowie.

 

Zakup nieruchomości od dewelopera na rynku pierwotnym

 1. I tym razem wszystko zaczyna się od podpisania umowy wstępnej (kupna- sprzedaży) pomiędzy Klientem a firmą budowlaną.
 2. Przy podpisaniu umowy wpłacana jest zaliczka w wysokości od 3000 do 6000 euro. Gwarantuje ona rezerwację obiektu.
 3. W umowie wstępnej ustalany jest termin wpłaty własnego udziału (30-40%) na konto firmy deweloperskiej.
 4. Termin wizyty u notariusza w celu podpisania aktu notarialnego uzależniony jest od terminu realizacji danej inwestycji i odbioru kluczy.
 5. Ewentualny kredyt zostaje uruchomiony w momencie odbioru kluczy i podpisania aktu notarialnego. Pieniądze na zakup nieruchomości nie muszą być przelewane z polskiego banku, mogą pochodzić z innych banków światowych lub mogą zostać wpłacone gotówką.

 

Zarówno w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym, jak również od dewelopera, jeśli nie dojdzie do transakcji z winy kupującego, zadatek zostanie zatrzymany przez sprzedawcę. Jeśli zaś wina leży po stronie sprzedawcy, będzie on musiał zwrócić podwójną wartość otrzymanego zadatku (chyba że umowa stanowi inaczej). Umowę zakupu nieruchomości sporządza się w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

 

Warunki zakupu nieruchomości na kredyt

 

Wielkim ułatwieniem dla inwestorów z Polski jest korzystna oferta kredytu hipotecznego, którą oferują banki hiszpańskie. Oto kilka istotnych informacji z tym związanych:

 • Kredyt można uzyskać do 60-70% wartości nieruchomości (w zależności od decyzji banku)
 • Oprocentowanie kredytów hipotecznych waha się w zależności od banku i podlega także negocjacji (możemy Państwu pomóc w ich prowadzeniu). Oprocentowanie wynosi około 4,5% - 4,7% w skali roku.
 • Kredyt można rozłożyć na okres do 30 lat, maks. do 75. roku życia.
   

 

Aby uzyskać kredyt na zakup nieruchomości w Hiszpanii, trzeba spełnić odpowiednie warunki. Dokumenty niezbędne od obywateli Polskich wykonujących pracę w Polsce lub prowadzących działalność to:

 

 • zaświadczenie z banku o posiadaniu konta - opinia bankowa (przetłumaczone na j. hiszpański);
 • wykaz uzyskanego dochodu za rok ubiegły lub za rok bieżący – (przetłumaczone na j. hiszpański - np. PIT roczny);
 • aktualne zaświadczenie o zarobkach (w przypadku wykonywania pracy) (przetłumaczone na j. hiszpański);
 • kserokopia paszportu;
 • wyciąg z BiK-u;
 • numer N.I.E.

 

Dla obywateli Polskich wykonujących pracę lub prowadzących działalność w GB, Irlandii:

 • wyciąg z konta z ostatnich 3 miesięcy;
 • Payslips z ostatnich 3 wypłat;
 • Tax Return lub P60;
 • numer N.I.E.;
 • Credit Report - Equifax lub Experian (GB) lub ICB (Irlandia).

 

Nasza firma rzetelnie i fachowo przeprowadzi Państwa przez cały proces uzyskiwania kredytu hipotecznego na nieruchomość w Hiszpanii.

.